Wednesday, 2019-01-16, 1:36 PM

Welcome Guest | RSS

Main » Files » Software

Hướng dẫn dùng HjSplit để gép và cắt files
2009-12-17, 10:46 AM
Hướng dẫn sử dụng chương trình HjSplit để chia và nối tệp

Chương
trình HjSplit thường được sử dụng để chia một tệp lớn thành nhiều phần
nhỏ có đuôi là 001, 002, 003 v.v.... Khi gặp các tệp như vậy, các bạn
cần dùng chính HjSplit để nối các phần nhỏ này thành một tệp hoàn chỉnh
để sử dụng.


Các bạn tải về, giải nén vào đâu đó trên máy
tính là xong, không cần cài đặt gì cả . Khi sử dụng chỉ cần nhấn đúp
chuột trái vào tệp hjsplit.exe là chạy .

A. Cách chia một tệp lớn thành nhiều phần nhỏ có kích thước như nhau

(trừ phần cuối cùng bao giờ cũng có kích thước nhỏ hơn các phần khác)
1. Nhấn nút Split
2. Chọn kích thước của từng phần nhỏ (trong thí dụ là 90)
3. Chọn chia theo kB (đối với tệp nhỏ) hay MB (với tệp lớn). Chú ý 1 MB = 1024 kB.

Như vậy ở thí dụ này tôi chọn chia tệp thành các phần nhỏ có kích thước bằng 90 MB

4. Nhấn vào nút Input để đi tìm tệp cần chia
5. Tìm đến thư mục nơi chứa tệp cần chia nhỏ
6. Chọn tệp cần chia nhỏ
7. Chọn xong, nhấn Open để trở lại cửa sổ làm việc của Split8. Nhấn Start là xong

B. Nối các phần nhỏ (001, 002, 003 v.v...) đã chia bằng HjSplit lại với nhau thành tệp hoàn chỉnh
Chú ý . Để nối được, các phần nhỏ này phải được để trong cùng một thư mục.

1. Chọn Join
2. Nhấn Input
3. Tìm đến thư mục nơi chứa các phần nhỏ
Chú
ý : Khi nối như vậy, các bạn chỉ nhìn thấy các phần nhỏ có đuôi là 001.
Đây là chuyện bình thường, khi HjSplit chạy, sẽ tự động đi tìm các phần
còn lại 002, 003 v.v... để nối lại với phần 001 này.
4. Chọn phần 001
5. Nhấn Open6. Nhấn Start, chương trình sẽ tự động nối các phần nhỏ thành tệp hoàn chỉnh.

Dow load HjSplit

http://www.box.net/shared/7p8ggbpyt4
http://www.mediafire.com/?vwkmdr4gwg5
http://www.megaupload.com/?d=R3Y2XATO

Nguồn : halinh.vn
Category: Software | Added by: Rose
Views: 444 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: